Despre noi

Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța(IATA: CND, ICAO: LRCK) este un aeroport din România. Este membru permanent A.C.I. Europe și al Asociației Aeroporturilor din România (AAR).

Amplasat în partea de N-NV a municipiului Constanța, aeroportul deține o poziție geo-strategică importantă față de obiectivele economice de interes național și internațional, fiind situat la 26 km de Constanța, la 14 km de Canalul Dunăre-Marea Neagră și la aproximativ 100 km de Delta Dunării. De asemenea, aeroportul are conexiuni cu importante căi de transport rutier (drumurile europene E60 și E87), transport feroviar (magistrala de cale ferată București-Fetești-Constanța). Datorită amplasării, el poate deveni un important aeroport de tranzit pentru transportul aerian de mărfuri către Orient și Asia.

Aeroportul este deschis permanent traficului aerian, pe întreaga perioadă a anului și dispune de următoarele facilități: parcare autovehicule 300 de locuri, snack–bar, rent a car, taxi, transport pentru pasageri aeroport-gară, agenție de turism, securizare bagaje, exchange office, ATM, automat de schimb valutar, Internet wireless gratuit, sonorizare ambientală, telefoane publice, automate cafea și băuturi răcoritoare, cabinet medical non-stop, facilități mama și copilul, facilități persoane cu dizabilități, zonă magazine, companii de curierat.

Activitatea Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța este în strânsă legătură cu dezvoltarea economică a regiunii în care este amplasat. Politica flexibilă și stimulativă de tarifare a serviciilor oferite companiilor aeriene, creșterea și diversificarea serviciilor oferite pasagerilor și operatorilor aerieni cât și aplicarea unei politici active de marketing, alcătuiesc strategia de dezvoltare continuă a traficului aeroportuar.

Acte normative ce reglementrează funcționarea și organizarea instituției publice

               Societatea Naţională ’’Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa’’ S.A, este persoană juridică  de naţionalitate romană, organizată ca societate pe acţiuni, cu sediul în comuna Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judeţul Constanţa, în conformitate cu prevederile H.G. 523 / 1998 actualizată.

               În conformitate  cu prevederile H.G. 523 / 1998, dobândeşte statutul de societate naţională prin reorganizarea Regiei Autonome ’’Aeroportul Internaţional Constanţa -  Mihail Kogălniceanu’’ ( art. 1).

               În prezent denumirea societăţii este: Societatea Naţională ’’Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanta” S.A., conform prevederilor H.G. 123 / 2006.

              Societatea Naţională “Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” S.A  are ca scop efectuarea de prestaţii, servicii, lucrări de exploatare, întreţinere, reparare, dezvoltare şi modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condiţiilor pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor în trafic naţional şi/ sau internaţional, asigurarea serviciilor  aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri şi poştă, precum şi servicii de interes public naţional. (Statul Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A., Anexa nr. IV la  H.G. 1096 / 2008).

               În conformitate  cu prevederile Ord. 316 / 2011 al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa S.A. îndeplineşte condiţiile de certificare ca aeroport internaţional.

               În contextul politicilor de securitate regională și luând în considerare importanţa strategică a infrastructurii aeroportuare aflată în administrarea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S A, se aprobă prin Ord. 2144/2020 un ajutor de exploatare şi un ajutor de investiţii, exceptate de la obligaţia notificării, pentru anii 2021-2023.

 

Directori

Bogdan Ionuț Artagea - Director General - CV
Email: bogdan.artagea@mk-airport.ro
Data numirii în funcție: 17.11.2023 conform O.U.G nr. 109/2011     
Contract de mandat   Act aditional   Act aditional
Neafiliat politic

Horia Mihail Acatrinei - Director Economic - CV
Email: horia.acatrinei@mk-airport.ro
Data numirii în funcție: 09.12.2023 conform O.U.G. nr. 109/2011     
Contract de mandat   Act aditional 
Neafiliat politic

Agenda conducerii (.pdf)


Nicușor Șuta - Director Operațional
Email: nicusor.suta@mk-airport.ro

Anca Moldoveanu - Director Dezvoltare
Email: anca.moldoveanu@mk-airport.ro

Gheorghe Zamani - Director Tehnic
Email: gheorghe.zamani@mk-airport.ro

Irina Petronela Șargu - Director resurse umane și juridic
Email: irina.sargu@mk-airport.ro

Organizare:

 • Organigrama (.pdf)
 • Regulament de organizare și funcționare (.pdf)

 

Cariere:   

Programe şi strategii

Rapoarte

2024

 • Raportul de activitate al comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2023 (.pdf)
 • Raport asupra activității de administrare a pentru Semestrul II 2023 (.pdf)
 • Raport de evaluare a activității directorilor pe anul 2023 (.pdf)

2023

 • Raportul de activitate al comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2022 (.pdf)
 • Raportul de activitate al Comitetului de Audit pe anul 2022 (.pdf)
 • Raport asupra activității de administrare a pentru Semestrul I 2023 (.pdf)
 • Raport de evaluare a activității directorilor pe anul 2022 (.pdf)

2022

 • Raport de evaluare a activității directorilor pe anul 2021 (.pdf)
 • Raportul asupra activitatii de administrare pe sem II 2021 (.pdf)
 • Raportul de activitate al comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2021 (.pdf)
 • Raportul de activitate al Comitetului de Audit pe anul 2021 (.pdf)
 • Raportul asupra activitatii de administrare Sem I 2022 (.pdf)
 • Raportul asupra activitatii de administrare Sem II 2022 (.pdf)

2021

 • Raport de evaluare a activității directorilor pe anul 2020 (.pdf_1) (.pdf_2) (.pdf_3)
 • Raportul asupra activitatii de administrare pe sem II 2020 (.pdf)
 • Raportul de activitate al comitetului de Nominalizare si Remunerare pe anul 2020 (.pdf)
 • Raportul de activitate al Comitetului de Audit pe anul 2020 (.pdf)
 • Raportului asupra activității de administrare pe semestrul 1 2021 (.pdf)

2020

 

 • Raportului asupra activității de administrare pe semestrul 1 2020 (.pdf)

2019

 • Raportului asupra activității de administrare pe semestrul 1 2019 (.pdf)
 • Raportului asupra activității de administrare pe semestrul 2 2019 (.pdf)
 • Raport Comitet de Nominalizare și Renumerare 2019 (.pdf)
 • Raport comitet de audit 2019 (.pdf)
 • Raport de evaluare a activității directorilor pe anul 2019 (.pdf)

2018

 • Raport Comitet de Nominalizare și Renumerare 2018 (.pdf)
 • Raport comitet de audit 2018 (.pdf)
 • Raport de evaluare a activității directorilor pe anul 2018 (.pdf)
 • Raportului asupra activității de administrare pe semestrul II 2018 (.pdf)
 • Raportului asupra activității de administrare pe semestrul 1 2018 (.pdf)

2017

 • Raport Comitet de Nominalizare și Renumerare 2017 (.pdf)
 • Raport de evaluare a activității directorilor pe anul 2017 (.pdf)
 • Raport privind monitorizarea eficacității sistemelor de control (.pdf)
 • Raport anual al administratorilor privind activitatea pe anul 2017 (.pdf)
 • Raportului asupra activității de administrare pe semestrul II 2017 (.pdf)
 • Raportului asupra activității de administrare pe semestrul I 2017 (.pdf)

2016

 • Raport de evaluare a activității directorilor pe anul 2016 (.pdf)
 • Raport anual al administratorilor privind activitatea pe anul 2016 (.pdf)
 • Raport Comitet de Nominalizare și Renumerare 2016 (.pdf)
 • Raport Comitet de audit 2016 (.pdf)
 • Raportului asupra activității de administrare pe semestrul II 2016 (.pdf)
 • Raportului asupra activității de administrare pe semestrul I 2016 (.pdf)

2015

 • Raport Comitet de audit 2015 (.pdf)
 • Raportului asupra activității de administrare pe semestrul II 2015 (.pdf)
 • Raport Comitet de Nominalizare și Renumerare 2015 (.pdf)
 • Raport anual al administratorilor privind activitatea pe anul 2015 (.pdf)

Studii

 • Rubrica in lucru

Adunarea Generală a Acționarilor

 • Mihaela Mocanu - reprezentant Ministerul Transporturilor
 • Valentin Parvu - reprezentant Ministerul Transporturilor
 • Johan Meyer - Reprezentant "Fondul Proprietatea" SA
 • Petcu Ramona Zena - reprezentant Consiliul Județean Constanța

 

Procedura specială AGA: procuraAGA.pdf

Anunturi AGA

2023

Convocari AGA

2024

 

2023

2022

Hotărâri AGA


2024


2023

2022

2021

2020

2019

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

Consiliul de Administrație

Membrii provizorii:

Monea Gabriel

Contract de mandat     Act aditional

Numirea în funcție:
09.12.2023 conform O.U.G.nr.109/2011
CV

Marin Eugen

Contract de mandat     Act aditional  

Numirea în funcție: 
 06.01.2024 conform O.U.G.nr.109/2011
CV
Neafiliat politic

Teșeleanu George

Contract de mandat     Act aditional 

Numirea în funcție: 
 06.01.2024 conform O.U.G.nr.109/2011
CV
Neafiliat politic

Mihu Ștefan

Contract de mandat     Act aditional 

Numirea în funcție: 
 06.01.2024 conform O.U.G.nr.109/2011
CV
Membru PSD

Fătu Simona-Carmen

Contract de mandat

Numirea în funcție: 
 02.03.2024 conform O.U.G.nr.109/2011
CV
Neafiliat politic

  
  
Procură specială a Consiliului de Administrație (.doc)

 • Matrice Consiliu AIMKC (.pdf)
 • Profilul Consiliului AIMKC (.pdf)
 • Codul de etică al Consiliului de administrație (.pdf)
 • Politica și criteriile de remunerare a administratorilor (.pdf)

Posturi disponibile

 • Electrician de întreținere și reparații (.pdf)
 • Operator de handling (.pdf)

Rezultate.

 • Calificare CV Electrician de întreținere și reparații (.pdf)
 • Calificare CV Operator de handling (.pdf)

Pentru informații sau pentru a depune CV-uri va rugam adresați-vă Serviciului Resurse Umane, Secretariat si Arhivă:

Adresa: str. Tudor Vladimirescu nr.4, comuna Mihail Kogălniceanu, Constanța
Telefon: +40 241 255 100 int 196, 105
Fax: +40 241 508 022
Email: ru@mk-airport.ro

Informații de interes public

Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină informații de interes public de la SN Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța SA, în condițiile Legii 544 / 2001 / Normelor de aplicare a legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public / LEGE (A) 109 25-04-2007

Pentru a obține aceste informații, vă rugăm să completați formularele-tip de mai jos și să le transmiteți către Serviciul Marketing, Relații Internationale și Relații Publice, prin fax, mail sau poștă.

Formular - tip pentru solicitarea de informatii de interes public

Persoana ce se consideră vătămată în drepturile sale, poate depune reclamatia administrativă prevazută la art.32 din cadrul Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/2001, în termen de 30 de zile de la luarea la cunostință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale normelor metodologice de aplicare.

Formular - tip pentru reclamatie administrativa (1)

Formular - tip pentru reclamatie administrativa (2)

Raport anual de evaluare a implementării legii nr. 544/2001:  2015     2016     2017      2018      2019      2020      2021      2022      2023  

Buletin informativ 2024 (.pdf)

Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie ce pot fi publicate, conform legii – a se vedea Buletinul Informativ

Situaţia anuală a finanţărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial -


Serviciul Marketing, Relații Internationale și Relații Publice

Specialist Relații Publice / Responsabil de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544 / 2001

Elena Cătălina Vîță, telefon fix : 0241.255.100 int. 185

Fax: 0040 241 508 022

Mobil: 0733 730 940

Email: informatii_publice@mk-airport.ro

 

Comunicate de presă

Comunicat 30.05.2024

Comunicat 09.01.2024

Comunicat 15.09.2023

Comunicat 22.08.2023

Comunicat 06.08.2023

Comunicat 01.08.2023

Comunicat 31.07.2023

Comunicat 24.07.2023

Comunicat 26.06.2023

Comunicat 22.06.2023 (Black Sea Air Show)

Comunicat 22.06.2023 (Air Connect) 

Comunicat 16.06.2023

Comunicat 1 09.06.2023

Comunicat 2 09.06.2023

Comunicat 04.05.2023

Comunicat 28.02.2023

Comunicat 11.01.2023

Comunicat 06.12.2022

Comunicat 16.07.2022

Comunicat 11.05.2022

Comunicat 14.03.2022

Comunicat 03.02.2022

Comunicat 07.06.2021

Comunicat 14.05.2021

Comunicat 26.02.2021

Comunicat 05.01.2021

Comunicat 24.08.2020

Comunicat 06.06.2020

Comunicat 28.05.2020

Comunicat 14.05.2020

Comunicat 05.05.2020

Comunicat 30.04.2020

Comunicat 30.03.2020

Comunicat 04.03.2020

Comunicat 26.02.2020

Comunicat 05.09.2019

Comunicat 15.07.2019

Comunicat 11.07.2019

Comunicat 10.07.2019

Comunicat 01.07.2019

Comunicat 28.06.2019

Comunicat 18.06.2019

Comunicat 14.06.2019

Comunicat 13.06.2019

Comunicat 11.06.2019

Comunicat 31.05.2019

Comunicat 15.04.2019

Comunicat 27.03.2019

Comunicat 21.02.2019

Comunicat 15.01.2019

Comunicat 20.12.2018

Comunicat 18.12.2018

Comunicat 14.12.2018

Comunicat 05.11.2018

Comunicat 23.10.2018

Comunicat 01.10.2018

Comunicat 14.09.2018

Comunicat 20.08.2018

Comunicat 12.07.2018

Comunicat 02.07.2018

Comunicat 05.06.2018

Comunicat 27.04.2018

Comunicat 17.04.2018

Comunicat 27.03.2018

Comunicat 15.03.2018

Comunicat 28.02.2018

Comunicat 22.02.2018

Comunicat 16.01.2018

 

Declarații de avere și interese

 

Actualizare  2024


 
Declarație de avere
Declarație de interese
Acatrinei Horia Mihail pdf pdf
Anghel Jeni pdf   pdf pdf   pdf
Artagea Bogdan Ionuț pdf pdf
Barcaru George-Valentin pdf pdf
Belea Isabelle pdf pdf
Boldea Gabriel pdf pdf
Caraman Daniela-Otilia pdf pdf
Cojocaru Maria pdf pdf
Deica Dumitriu-Valentiu pdf pdf
Diaconu Camelia pdf   pdf pdf   pdf
Dumitrache Lucian pdf pdf
Tirpe Georgiana pdf pdf
Slabu Simona-Petrina pdf   pdf pdf   pdf
Frandos Narcisa-Elena pdf pdf
Jiga Adrian pdf pdf
Mic Gabriela pdf pdf
Mustafa Claudia-Elena pdf pdf
Nedelcu Ionut pdf pdf
Nezami Techin pdf pdf
Mic Florin pdf pdf
Enuta Loredan pdf pdf
Ionescu Liviu pdf   pdf pdf   pdf
Ionescu Doriana pdf   pdf pdf   pdf
Ionescu Dorina pdf pdf
Liuta Dimu pdf   pdf pdf   pdf
Musa Geavid pdf pdf
Oprescu Laurentiu pdf   pdf pdf   pdf
Paval Diana-Elena pdf pdf
Pavel George-Catalin pdf pdf
Petre Corina-Catalina pdf   pdf pdf   pdf
Ruxanda Simona Liliana pdf     Rectificativă pdf
Son Lucian Ioan pdf pdf
Tasi George pdf pdf
Teodorescu Adrian Stefan pdf pdf
Tudorascu Cristian pdf pdf

 

La numirea în funcție 2024


Monea Gabriel pdf pdf
Teseleanu George pdf pdf
Mihu Stefan pdf pdf
Marin Eugen pdf pdf
Fatu M. Simona-Carmen pdf pdf

 

La incetarea din funcție 2024


 
Declarație de avere
Declarație de interese
Artagea Bogdan Ionuț pdf pdf
Monea Gabriel pdf pdf
Teseleanu George pdf pdf
Brezeanu Daniela-Irina pdf   pdf pdf   pdf
Craciunescu Andreea pdf pdf
Mihu Stefan pdf pdf
Marin Eugen pdf pdf
Busuioc Alfredo-Adrian pdf pdf
Fatu M. Simona-Carmen pdf pdf
Jecu Roxana pdf   pdf pdf   pdf
Acatrinei Horia-Mihail pdf pdf

 

 

Actualizare  2023


 
Declarație de avere
Declarație de interese
Acatrinei Horia Mihail pdf   pdf pdf   pdf
Arienescu Nicoleta Alina pdf pdf
Artagea Bogdan Ionuț pdf   pdf pdf   pdf
Barcaru George-Valentin pdf  pdf
Belu Cristian pdf pdf
Brezeanu Daniela-Irina pdf pdf
Busuioc Alfredo-Adrian pdf pdf
Caraman Daniela-Otilia pdf pdf
Cojocaru Maria pdf pdf
Costicea Vasile-Sorin pdf pdf
Deica Dumitriu-Valentiu pdf pdf
Diaconu Camelia pdf   pdf pdf   pdf
Enuta Loredan-George pdf pdf
Fatu Simona-Carmen pdf   Rectificativă pdf
Frandos Narcisa-Elena pdf pdf
Ionescu Doriana-Maria pdf   pdf pdf   pdf
Ionescu Dorina pdf pdf
Ionescu Liviu pdf   pdf pdf   pdf
Jecu Roxana pdf   pdf pdf   pdf
Liuta Dimu pdf   pdf pdf   pdf
Lungu Mihai pdf pdf
Mic Gabriela pdf pdf
Mihu Stefan pdf pdf
Mitea Camelia-Daniela pdf pdf
Moldoveanu Anca pdf pdf
Monea Gabriel pdf pdf
Musa Geavid pdf pdf
Mustafa Claudia-Elena pdf pdf
Nedelcu Ionut pdf pdf
Nezami Techin pdf pdf
Oprescu Laurentiu pdf   pdf pdf   pdf
Paval Diana-Elena pdf pdf
Petre Corina-Catalina pdf   pdf pdf   pdf
Ruxanda Simona Liliana pdf   pdf pdf   pdf
Sargu Irina Petronela pdf pdf
Slabu Simona-Petrina pdf   pdf pdf   pdf
Son Lucian Ioan pdf pdf
Suta Nicusor pdf pdf
Tasi George pdf pdf
Teodorescu Adrian Stefan pdf   pdf pdf   pdf
Teseleanu George pdf pdf   pdf
Tirpe Georgiana pdf pdf
Tudorascu Cristian pdf pdf
Vasile Mihai pdf pdf
Voicu Camelia pdf pdf
Zamani N. Gheorghe pdf pdf

 

La numirea în funcție 2023


 
Declarație de avere
Declarație de interese
Artagea Bogdan Ionuț pdf   pdf pdf   pdf
Fatu M. Simona-Carmen pdf pdf
Sargu Irina Petronela pdf pdf
Acatrinei Horia pdf pdf
Dumitrache Lucian pdf pdf
Stanescu Puiu Dan pdf pdf
Dl. Jiga Adrian pdf pdf
Monea Gabriel pdf pdf
Pavel George-Catalin pdf pdf
Teseleanu George pdf pdf   Rectificativă
Mihu Stefan pdf pdf
Craciunescu Andreea pdf pdf
Brezeanu Daniela-Irina pdf pdf
Zamani N. Gheorghe pdf pdf

 

La incetarea din funcție 2023


 
Declarație de avere
Declarație de interese
Artagea Bogdan Ionuț pdf   pdf pdf   pdf
Florea Adrian Razvan pdf pdf
Acatrinei Horia pdf pdf
Jiga Adrian pdf pdf
Monea Gabriel pdf pdf
Teseleanu George pdf pdf  Rectificativă
Mihu Stefan pdf pdf
Fatu M. Simona-Carmen pdf pdf

 

Actualizare  2022


 
Declarație de avere
Declarație de interese
Artagea Bogdan Ionuț pdf pdf
Acatrinei Horia pdf pdf
Boldea N. Gabriel pdf pdf
Boldea Claudia pdf pdf
Ionescu Dorina pdf pdf
Slabu G. Simona-Petrina pdf       pdf pdf      pdf
Maican I. Ion pdf pdf
Tirpe Georgiana pdf pdf
Paval Diana-Elena pdf       pdf pdf
Barcaru George-Valentin pdf pdf
Brezeanu Daniela-Irina pdf pdf
Dumitrache Lucian pdf pdf
Enuta Loredan-George pdf pdf
Frandos V. Narcisa-Elena pdf pdf
Tudorascu Cristian pdf pdf
Nezami G. Techin pdf pdf
Sinorchian Simona Liliana pdf pdf
Suta Nicusor pdf pdf
Son Lucian Ioan pdf pdf
Slabu G. Simona-Petrina pdf pdf
Belu Cristian pdf pdf
Nedelcu Ionut pdf pdf
Moldoveanu Anca pdf pdf
Lungu Mihai pdf pdf
Jecu Roxana pdf   pdf pdf   pdf
Caraman Daniela-Otilia pdf pdf
Ionescu Doriana-Maria pdf   pdf pdf   pdf
Teodorescu Adrian Stefan pdf   pdf pdf   pdf
Diaconu Camelia pdf   pdf pdf   pdf
Oprescu Laurentiu pdf   pdf pdf   pdf
Liuta Dimu pdf   pdf pdf   pdf
Arienescu Alina Nicoleta pdf pdf
Cojocaru Maria pdf pdf
Costin Mihaita pdf   pdf pdf   pdf
Ionescu Liviu pdf pdf
Jiga Adrian pdf pdf
Nedelcu Miruna-Olivia pdf pdf
Petre Corina-Catalina pdf   pdf pdf   pdf
Sargu Irina Petronela pdf   pdf pdf  pdf
Voicu Camelia pdf pdf
Anghel Jeni pdf   pdf pdf   pdf
Deica Dumitriu-Valentiu pdf   pdf pdf   pdf
Mihaila Valentin pdf pdf

 

La incetarea din funcție 2022


 
Declarație de avere
Declarație de interese
Artagea Bogdan Ionuț pdf pdf
Acatrinei Horia pdf pdf
Costin Mihaita pdf pdf
Tony Avramescu Gruia pdf pdf
Oprea Gheorghe pdf pdf
Cojocaru Doina Teodora pdf pdf
Florea Adrian Razvan pdf pdf
Acatrinei Horia Mihail pdf pdf
Monea Gabriel pdf pdf

 

La numirea în funcție 2022


 
Declarație de avere
Declarație de interese
Artagea Bogdan Ionuț pdf pdf
Costicea Vasile-Sorin pdf pdf
Musa E. Geavid pdf pdf
Mic T. Gabriela pdf pdf
Mihu Gh. Stefan pdf pdf
Mic A. Florin Ioan pdf pdf
Marin N. Eugen pdf pdf
Teseleanu D. George pdf pdf
Tasi George pdf pdf
Teseleanu D. George pdf pdf
Vasile Mihai pdf pdf
Rodica Andronic pdf pdf
Acatrinei Horia Mihail pdf pdf
Monea Gabriel                  pdf Rectificativă pdf
Busuioc A. Alfredo-Adrian pdf pdf
Florea Adrian Razvan pdf pdf

Actualizare 2021


 
Declarație de avere
Declarație de interese
Artagea Bogdan Ionuț pdf pdf
Acatrinei Horia pdf pdf
Anghel Jeni pdf pdf
Arienescu Nicoleta-Alina pdf pdf
Cojocaru Maria pdf pdf
Costin Mihaita pdf pdf
Diaconu Camelia pdf pdf
Enuta loredan pdf pdf
Florea Adrian pdf pdf
Ionescu Doriana pdf pdf
Ionescu Dorina pdf pdf
Ionescu liviu pdf pdf
Jecu Roxana pdf pdf
Jiga Adrian pdf pdf
liuta Dimu pdf pdf
Lungu Mihai pdf pdf
Maican Ion pdf pdf
Mateescu Miruna pdf pdf
Mic Florin pdf pdf
Mihai Vasile pdf pdf
Mitea Camelia pdf pdf
Moldoveanu Anca pdf pdf
Nedelcu Ionut pdf pdf
Oprescu Laurentiu pdf pdf
Petre Corina pdf pdf
Sargu Irina pdf pdf
Sinorchian Simona pdf pdf
Slabu Simona pdf pdf
Son Lucian pdf pdf
Suta Nicusor pdf pdf
Tirpe Georgiana pdf pdf
Teodorescu Adrian pdf pdf
Tudorascu Cristian pdf pdf
Valentin Mihaila pdf pdf
Voicu Camelia pdf pdf
Zamani Gheorghe pdf pdf

La numirea în funcție 2021


 
Declarație de avere
Declarație de interese
Artagea Bogdan Ionuț pdf pdf
Acatrinei Horia pdf pdf
Barcaru George pdf pdf
Belu Cristian pdf pdf
Caraman Daniela-otilia pdf pdf
Cojocaru Doina pdf pdf
Dumitrache Lucian pdf pdf
Florea Adrian-Răzvan pdf pdf
Popoaca Daniel pdf pdf
Monea Gabriel pdf pdf
Pavăl Diana-Elena pdf pdf
Romani Tony-Avramescu-Gruia pdf pdf
Slabu Simona pdf pdf
Deica Dumitriu-Valentiu pdf pdf
Dumitrache Lucian pdf pdf

La încetarea din funcție 2021


   
Declarație de avere
Declarație de interese
Capatina Livia Elena   pdf pdf
Vasilescu Constantina   pdf pdf
Daiciu Laura   pdf pdf
Paraschiv Stefan   pdf pdf
Popoaca Daniel   pdf pdf

 

Arhiva 2017-2020

Documente financiare

 

2024


 • ROGOP 23.05.2024 (.pdf)
 • Situația plăților la finalul lunii anterioare 23.05.2024 (.pdf)

 

 • ROGOP 19.04.2024 (.pdf)
 • Situația plăților la finalul lunii anterioare 19.04.2024 (.pdf)

 

 • ROGOP 29.02.2024 (.pdf)
 • Situația plăților la finalul lunii anterioare 29.02.2024 (.pdf)

 

 • ROGOP (.pdf)
 • Situația plăților la finalul lunii anterioare (.pdf)

 

2023


 • ROGOP (.pdf)
 • Situația plăților la finalul lunii anterioare (.pdf)
 • Buget de venituri si cheltuieli 2023 (.pdf)
 • Situatia drepturilor salariale 2023 (.pdf)
 • Bilant semestrial 30.06.2023 (.pdf)
 • Bilant 31.12.2023 (.pdf)
 • Raport Audit statutar 2023 (.pdf)
 • Note la situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 (.pdf)
 • Situatia modificarii de capital propriu la 31.12.2023 (.pdf)
 • Raportul administratorilor pe anul 2023 (.pdf)

2022


 • Buget de venituri si cheltuieli rectificat 2022 (.pdf)
 • Situatia drepturilor salariale 2022 (.pdf)
 • Buget de venituri si cheltuieli 2022 (.pdf)
 • Bilant semestrial 30.06.2022 (.pdf)
 • Bilant 31.12.2022 (.pdf)
 • Raport Audit statutar 2022 (.pdf)
 • Note la situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022 (.pdf)
 • Situatia modificarii de capital propriu la 31.12.2022 (.pdf)
 • Raportul administratorilor pe anul 2022 (.pdf)

2021


 • Situația drepturilor salariale 2021 (.pdf)
 • Bilant semestrial 30.06.2021 (.pdf)
 • Buget de venituri si cheltuieli 2021 (.pdf)
 • Buget de venituri si cheltuieli rectificat 2021 (.pdf)
 • Raportul administratorilor pe anul 2021 (.pdf)
 • Raportul Auditorului pentru anul 2021 (.pdf)
 • Bilant 31.12.2021 (.pdf)
 • Note la situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 (.pdf)
 • Situatia modificarii de capital propriu la 31.12.2021 (.pdf)

2020


 • Situația drepturilor salariale 2020 (.pdf)
 • Buget venituri și cheltuieli 2020 (.pdf)
 • Bilanț semestrial 30.06.2020(.pdf)
 • Buget de venituri si cheltuieli rectificat 2020 (.pdf)
 • Bilanț 31.12.2020 (.pdf)
 • Note la situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020 (.pdf)
 • Raportul administratorilor pe anul 2020 (.pdf)
 • Raportul Auditorului pentru anul 2020 (.pdf)
 • Situatia modificarii de capital propriu la 31.12.2020 (.pdf)

2019


 • Situația drepturilor salariale 2019 (.pdf)
 • Bilanț Semestrial 30.06.2019 (.pdf)
 • Buget venituri și cheltuieli 2019 (.pdf)
 • Bilanț 31.12.2019 (.pdf)
 • Note la situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 (.pdf)
 • Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 (.pdf)
 • Raportul Auditorului pentru anul 2019 (.pdf)
 • Situația modificării de capital propriu la 31.12.2019 (.pdf)

2018


 • Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 (.pdf)
 • Situația modificării de capital propriu la 31.12.2018 (.pdf)
 • Raportul Auditorului pentru anul 2018 (.pdf)
 • Bilanț 31.12.2018 (.pdf)
 • Note la situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 (.pdf)
 • Bilanț Semestrial 30.06.2018 (.pdf)
 • Situația drepturilor salariale 2018 (.pdf)
 • Buget venituri și cheltuieli 2018 (.pdf)

2017


 • Situația modificării de capital propriu la 31.12.2017 (.pdf)
 • Raportul Auditorului pentru anul 2017 (.pdf)
 • Bilanț 31.12.2017 (.pdf)
 • Note la situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017 (.pdf)
 • Bilanț semestrial 30.06.2017 (.pdf)

2016


 • Situația modificării de capital propriu la 31.12.2016 (.pdf)
 • Raportul Auditorului pentru anul 2016 (.pdf)
 • Bilanț 31.12.2016 (.pdf)
 • Note la situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016 (.pdf)
 • Situația drepturilor salariale (.pdf)
 • Bilanț semestrial 30.06.2016 (.pdf)
 • Buget venituri și cheltuieli 2016 (.pdf)

2015


 • Situația modificării de capital propriu la 31.12.2015 (.pdf)
 • Raportul Auditorului pentru anul 2015 (.pdf)
 • Bilanț 31.12.2015 (.pdf)
 • Note la situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015 (.pdf)
 • Bilanț semestrial 30.06.2015 (.pdf)

Achiziții publice


Contracte achiziții (>5000 euro) - 2024

Contracte achiziții (>5000 euro) - 2023

Contracte achiziții (>5000 euro) - 2022

Contracte achiziții (>5000 euro) - 2021

Listă contracte achiziții (>5000 euro) - 2020

Titlu si obiect contract Nr si data atribuire Contract 
Asigurare tip CASCO Autovehicule Contract subsecvent nr.01LA/08.01.2020 la AC nr.74LA/17.09.2019
Furnizare motorina vrac Contract subsecvent  nr.06LA/21.01.2020 la AC nr.2899/19.06.2017
Furnizare birotica si papetarie Contract nr.13LA/17.02.2020
Revizie, intretinere si reparatii periodice echipamente control securitate Contract nr.14La/17.02.2020
Servicii de actualizare a declinatiei magnetice si a variatiei anuale a declinatiei pentru pista de decolareaterizare Contract nr.16LA/17.02.2020
Furnizare agenti degivrare suprafete de miscare Contract subsecvent nr.17LA/18.02.2020
Furnizare tonere Contract nr.18LA/24.02.2020
Mentenanta DCS AAD2 nr.20LA/25.02.2020 la contract nr.15LA/26.02.2019
Revizie, intretinere si reparatii periodice echipamente control Securitate Astrophysics Contract nr.25LA/12.03.2020
Servicii medicale de medicina muncii AA3 nr. 28LA/01.04.2020 la contract nr. 2866 din 25.04.2017
Apă minerală carbogazoasă Contract 38LA din 15.05.2020
Apă plată la 19L Contract 44LA din 17.06.2020
Furnizare produse curatenie Contract nr.57LA/05.08.2020
Furnizare masti, manusi, botosei Contract nr.58LA/05.08.2020
Servicii Dezinsectie, deratizare si dezinfectie Contract nr.62LA/17.08.2020
Furnizare energie electrica Contract nr.63LA/18.08.2020
Furnizare gaze naturale Contract nr. 67LA/28.08.2020
Servicii consultanta de specialitate in vederea obtinerii de sprijin financiar nerambursabil POIM 2014-2020 :upgrade balizaj Contract nr.69LA/02.09.2020
Servicii consultanta de specialitate in vederea obtinerii de sprijin financiar nerambursabil POIM 2014-2020 :supraveghere video Contract nr.70LA/02.09.2020
Furnizare degivror pista Contract nr.72LA/15.09.2020
Furnizare Autofreza zapada Contract nr.73LA/15.09.2020
Furnizare Perii cu cap tractor complet echipate Contract nr.74LA/15.09.2020
Furnizare Dispozitiv de masurare a coeficientului de franare Contract nr.75LA/15.09.2020
Servicii spalatorie auto AAD 3 nr.76LA/15.09.2020 
Asigurare civila aeroportuara Contract nr. 79LA/01.10.2020
Furnizarea de echipament individual de protectie Contract nr. 91LA/21.10.2020
Servicii de Asigurare Autovehicule/Vehicule, Autospeciale si Utilaje utilizate in Domeniul Constructiilor, Agriculturii i sau in alte domenii speciale de activitate Contract nr. 98LA/09.11.2020
Igienizare si amenajare spatii birouri Contract nr. 99LA/09.11.2020

2019

Consultanță de specialitate în vederea obținerii unui sprijin financiar nerambursabil acordat din fondurile uniunii europene - activități economice Contract nr. 3LA/16.01.2019
Contract lucrări de reparații tencuieli, igienizare și amenajare hol sediu administrativ, Salon Oficial și Grup sanitar Director General Contract nr. 5LA/18.01.2019
Act adițional nr. 1 / 8LA/29.01.2019 la contractul nr. 3191 din 04.09.2018 Sistem alarmare la incendiu  Act adițional 8LA/29.01.2019
Revizie, întreținere și reparații periodice a echipamentelor de control de securitate Contract nr. 11LA/06.02.2019
Furnizare combustibil auto sub formă de BVF Contract nr. 13LA/14.02.2019
Mentenanță aparate raze X Contract nr. 16LA/22.02.2019
Mentenanță aplicație L-DCS, instruire personal Contract nr. 17LA/26.02.2019
Apă naturală purificată îmbuteliată în bidoane de 19l  Contract nr. 23LA/19.03.2019
Furnizare cartuse toner Contract nr. 25LA/29.03.2019
Asigurare de răspundere managerială Contract nr. 27LA/15.04.2019
Agenți de degivrare lichizi pentru aeronave Acord cadru de furnizare nr. 33LA/09.05.2019
Agenți de degivrare solizi și lichizi pentru suprafețele de mișcare aeroportuare Acord cadru de furnizare nr. 34LA/09.05.2019
Apă minerală carbogazoasă la pet de 1,5l Contract nr. 40LA/30.05.2019
Studiu de fezabilitate ”Supraveghere video control acces” Contract nr. 41LA/05.06.2019
Expertiză și DALI Extindere și modernizare Punct Control nr.2 Contract nr. 42LA/05.06.2019
Expertiză și DALI Reconfigurare fluxuri auto și reabilitare pavilion administrativ, rampă spălare mașini, separator grăsimi Contract nr. 43LA/05.06.2019
Lucrari de intretinere suprafete pavate la PDA si Platforme Contract nr. 62LA/13.08.2019
Contract furnizare gaze naturale Contract nr.63LA/20.08.2019
Contract furnizare energie electrica Contract nr.67LA/22.08.2019
Servicii intretinere si reparatii autospeciale PSI Contract nr.68LA/02.09.2019
Furnizare autoturism prin programul Rabla Contract nr.70LA/09.09.2019
Servicii intretinere (revizii si mentenanta) si reparatii curente echipamente aeroportuare Contract nr.71LA/09.09.2019
Servicii de asigurare RCA Acord cadru nr.73LA/17.09.2019
Servicii de asigurare CASCO Acord cadru nr.74LA/17.09.2019 + AA nr.1/121LA/14.11.2019 la Acord cadru nr.74LA/17.09.2019 de modificare acord cadru cu suma de 550.000 lei fara TVA
Servicii de asigurare raspundere civila aeroportuara Acord cadru nr.75LA/17.09.2019
Servicii de asigurare raspundere civila manageriala Acord cadru nr.76LA/17.09.2019
Servicii de asigurare raspundere civila manageriala Acord cadru nr.77LA/17.09.2019
Servicii de asigurare accidente angajati Acord cadru nr.78LA/17.09.2019
Servicii de asigurare facultativa si alte riscuri pentru cladirile SN AIMKC SA  Acord cadru nr.79LA/17.09.2019
Servicii de asigurare facultativa si alte riscuri pentru cladirile SN AIMKC SA  Acord cadru nr.80LA/17.09.2019
Furnizare echipament securitate Acord cadru nr.83LA/19.09.2019
Furnizare uniforme pompieri Acord cadru nr.88LA/26.09.2019 
Furnizare uniforme pompieri Contract subsecvent nr.89LA/26.09.2019
Furnizare echipament individual de protectie Acord cadru nr.90LA/19.09.2019 
Furnizare echipament individual de protectie Contract subsecvent nr.91LA/26.09.2019
Furnizare uniforme personal aeroportuar – articole de incaltaminte Acord cadru nr. 92LA/26.09.2019
Furnizare echipament de intreventie si protectie pompieri Acord cadru nr. 93LA/26.09.2019
Furnizare echipament de intreventie si protectie pompieri Contract subsecvent nr. 94LA/26.09.2019
Servicii de mentenanta soft contabilitate Contract nr. 95LA/26.09.2019
Furnizare echipament securitate Contract subsecvent nr.96LA/03.10.2019 
Servicii de asigurare  Contract subsecvent nr.97LA/03.10.2019 
Servicii de telefonie mobila Contract nr.98LA/08.10.2019 
Furnizare agenti de degivrare suprafete de miscare Contract subsecvent nr. 99LA/08.10.2019 
Lucrari de intretinere hidroizolatie cupola zone laterale si copertina terminal sosiri  Contract nr.100LA/09.10.2019 
Servicii de colectare deseu menajer Contract nr.104LA/11.10.2019 
Servicii de proiectare lucrari si asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor de amenajare banda pista si RESA Contract nr.107LA/16.10.2019 
Furnizare uniforme personal aeroportuar – articole de imbracaminte  Acord cadru nr.111LA/29.10.2019 
Servicii de masuratori profile transversale si longitudinale la PDA dir.18-36, solutii de remediere Contract nr. 114LA/30.10.2019
Furnizare agent de degivrare aeronave Contract nr. 119LA/13.11.2019
Furnizare motorina BVF Contract nr.120LA/14.11.2019
Servicii de asigurare CASCO autovehicule neinmatriculabile Contract nr. 122LA/15.01.2019
Servicii de asigurare RCA 2 auto Contract nr. 130LA/290.11.2019
Servicii de asigurare CASCO 4 auto Contract nr. 131LA/29.11.2019
Servicii de spalare interior/exterior autovehicule contract nr. 3194/20.09.2018 +AA 1 /81LA/18.09.2019

2018

Mentenanata aparate raze X Contract nr. 3054/23.02.2018
Mentenanata aparate raze X  Contract nr. 3049/06.02.2018
Intretinere tehnica si reparatii curenta pentru vehicule care circula pe drumurile publice Contract nr. 3060/05.03.2018
Reparatii, igienizare si amenajare vestiar mecanici Contract nr. 3061/05.03.2018
Reparatii finisaje si amenajare turn Contract nr. 3062/05.03.2018
Furnizare energie electrica Contract nr. 3069/19.03.2018
Servicii de asigurare raspundere civila manageriala Contract nr. 3086/13.04.2018
Reparatii, finisaje si amenajare spatii tehnico-administrative si subsol Contract nr. 3087/17.04.2018
Servicii Medicale AA nr.1 / 3090/18.04.18 la contract nr. 2866/25.04.2017
Servicii de revizie tehnica agregate climatizare(frig) si unitati climatizare aerogara sosiri si NATO Contract nr. 3099/24.04.2018
Furnizare echipament tipizat personal aeroportuar-articole de imbracaminte Contract nr. 3092/20.04.2018
Furnizare echipament tipizat personal aeroportuar-articole de incaltaminte Contract nr. 3091/20.04.2018
Furnizare vopsea marcaj rutier Contract nr. 3115/16.05.2018
Audit adaptare Regulament protectie date personale, nr.679/2016 Contract nr. 3117/17.05.2018
Furnizare SI LIVRARE apa mineral carbogazosa la pet de 1.5 l Contract nr. 3123/23.05.2018
Furnizare combustibil auto sub forma de BVF Contract nr. 3130/30.05.2018 subsecvent
Studii de teren si obstacolare Contract nr. 3133/05.06.2018
Furnizare cartuse/tonere Contract nr. 3141/13.06.2018
Furnizare EIP vara Contract nr. 3150/29.06.2018
Servicii de consultanta privind implementarea masurilor propuse in cadrul auditului pentru pregatirea si adaptarea la Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale 679/2016 - GDPR Contract nr. 3158/05.07.2018
Servicii de evaluare oferte si urmarire, verificare, receptie(diriginte santier) lucrari de Modernizare si reabilitare system electroenergetic-etapa 1 Contract nr. 3160/11.07.2018
Furnizare autoturisme teren Contract nr. 3161/17.07.2018
Servicii de urmarire, verificare, receptie(diriginte santier) lucrari de Sistem alarmare la incendiu Contract nr. 3162/23.07.2018
Stabilire solutii  tehnice si mentenantai sub trafic la suprafete de miscare Contract nr. 3165/30.07.2018
Furnizare Sistem DCS Contract nr. 3166/31.07.2018
Furnizare autovidanja avion  Contract nr. 3174/14.08.2018
Furnizare autospeciala degivrare aeronave  Contract nr. 3175/14.08.2018
Furnizare energie electrica Contract nr. 3185/28.08.2018
Lucrari De Modernizare si reabilitare sistem electroenergetic – etapa 1 Contract nr. 3186/29.08.2018
Sistem alarmare la incendiu  Contract nr. 3191/04.09.2018
Furnizare carburant auto vrac Contract nr. 3192/04.09.2018
Servici de spalare autovehicule  Contract nr. 3194/20.09.2018
Furnizare microbuz Contract nr. 3195/21.09.2018
Furnizare autoutilitara  Contract nr. 3196/21.09.2018
Furnizare autoutilitara  Contract nr. 3197/21.09.2018
Servicii de asigurare de raspundere civila aeroportuara Contract nr. 3203/04.10.2018
Furnizare utilaj tractare impingere aeronave Contract nr. 3204/05.10.2018
Furnizare echipament individual de protectie de iarna Contract nr. 3205/05.10.2018
Furnizare adaptor cu role brate stivuitor Contract nr. 3208/12.10.2018
Servicii informatice-servicii de dezvoltare SITE si portal SN AIMKC SA Contract nr. 3209/12.10.2018
Furnizare autoutilitara  Contract nr. 3210/15.10.2018
Furnizare microbuz 19+1 3 buc Contract nr. 3211/15.10.2018
Studiu de prefezabilitate dezvoltare aeroport Contract nr. 3212/17.10.2018
Expertiza si DALI corp garda Contract nr. 3213/17.10.2018
Furnizare gaze naturale Contract nr. 3214/19.10.2018
Studiu de fezabilitate sistem supraveghere video si control acces Contract nr. 3216/25.10.2018
Furnizare autoturism Contract nr. 3218/29.10.2018
Furnizare sistem dispecerizare si informare pasageri Contract nr. 3219/30.10.2018
Servicii de întocmire "Studiu trafic" Contract nr. 3224/15.11.2018
Consultanță de specialitate în vederea obținerii unui sprijin financiar nerambursabil acordat din fondurile uniunii europene - activități non-economice Contract nr. 3258/13.12.2018

 

Data Protection Officer

Externalizat prin platforma eSmart DPO✅
email: dpo@ue-gdpr.com
mobile: 004(0) 730 078 023
www: www.ue-gdpr.com

Mai multe informatii.

Rubrica in lucru.

Creșterea siguranței traficului de pasageri pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța

Comunicate de presă

 • Comunicat (.pdf)
 • Comunicat - Sistem Video 03.05.2023 (.pdf)
 • Comunicat - Cresterea Securitatii 03.05.2023 (.pdf)
 • Comunicat - Balizaj 03.05.2023 (.pdf)
 • Comunicat - Terminal 04.05.2023 (.pdf)
 • Comunicat - Suplimentarea capacitatilor de operare 09.06.2023 (.pdf)
 • Comunicat - Suplimentarea capacitatilor de operare - activitati economice 09.06.2023 (.pdf)
 • Comunicat - Extindere Remiza PSI 16.06.2023 (.pdf)

Proiect hangar parcare și mentenanță aeronave

Anunț public  privind decizia etapei de incadrare (.pdf)

Proiect amenajare bandă Pistă și RESA

Hotararea de stabilire a despagubirilor nr. 1/12.03.2024 (.pdf)

Hotararea de stabilire a despagubirilor nr. 2/12.03.2024 (.pdf)

Hotararea de stabilire a despagubirilor nr. 3/12.03.2024 (.pdf)

Hotararea de stabilire a despagubirilor nr. 4/12.03.2024 (.pdf)

Hotararea de stabilire a despagubirilor nr. 5/12.03.2024 (.pdf)

Hotararea de stabilire a despagubirilor nr. 6/12.03.2024 (.pdf)

Hotararea de stabilire a despagubirilor nr. 7/12.03.2024 (.pdf)

Hotararea de stabilire a despagubirilor nr. 8/12.03.2024 (.pdf)

Hotararea de stabilire a despagubirilor nr. 9/12.03.2024 (.pdf)

Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Etapa 1(.pdf)

Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Etapa 2(.pdf)

Decizie încadrare - Etapa 1 (.pdf)

Decizie încadrare - Etapa 2 (.pdf)

Hotararea nr. 500 din 25 iunie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii "Amenajare bandă pistă şi R.E.S.A." la Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa (.pdf)

HOTĂRÂRE nr. 470 din 6 aprilie 2022 pentru suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții "Amenajare bandă pistă și R.E.S.A." la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 500/2020 (.pdf)

Plan Topografic - Plansa 1 (.pdf)

Plan Topografic - Plansa 2 (.pdf)

Anexa 1 - Plansa 1 (.pdf)

Anexa 1 - Plansa 2 (.pdf)

Decizia de expropiere nr. 1 din 11.09.2020 (.pdf)

Decizia de expropiere nr. 2 din 25.07.2022 (.pdf)

Decizie nr. 1725/07.02.2024 care modifică componența Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real (.pdf)

Decizie privind constituirea Comisiei de Verificare a dreptului de proprietate sau altui drept real (.pdf)

Anunt 02.10.2020 (.pdf)

Decizie pentru modificarea Deciziei nr. 13213/18.09.2020 privind constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real (.pdf)

Decizie privind suspendarea activității Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real (.pdf)

Decizie nr. 17711/17.12.2020 cu privire la suspendarea activității Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real (.pdf)

Decizia nr. 682/14.01.2021    cu privire la suspendarea activității Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real (.pdf)

Decizia nr. 2229/15.02.2021  cu privire la suspendarea activității Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real (.pdf)

Decizia nr. 9214/07.07.2021  cu privire la suspendarea activității Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real (.pdf)

Decizia nr. 15120/05.11.2021  cu privire la suspendarea activității Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real (.pdf)

Decizia nr. 5823/12.01.2022  cu privire la suspendarea activității Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real (.pdf)

Decizia nr. 3347/11.03.2022  cu privire la suspendarea activității Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real (.pdf)

Decizia nr. 6100/12.05.2022  cu privire la suspendarea activității Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real (.pdf)

Decizia nr. 8962/07.07.2022  cu privire la suspendarea activității Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real (.pdf)

 

Proiect POS-T

Comunicate de presa

Pentru mai multe detalii despre programul TRANS accesati www.ampost.ro

Prezentare proiect "Reabilitare platforme de stationare aeronave incinta aeroport, comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta" (pdf)

 

Proiect SPICE

Contact

Societatea Națională Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A.

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu, cod postal: 907195, Constanța
Nr. reg comerț : J13/2498/1998
CUI : RO 11212645
Capital Social : 1.157.950 LEI
Forma juridică : societate pe acțiuni

Programul de funcționare este H24 (permanent pentru personalul implicat în deservirea aeronavelor la sol).
Pentru restul personalului, programul este astfel:

 • Luni-Joi: 7:30 -16:00
 • Vineri: 7:30 -13:30

Programul de audiențe al Directorului General (cu înscriere prealabilă la Secretariat): Joi: 10:00 -12:00
Tel: 004(0) 241 255 100 int 101
Fax: 004(0) 241 508 022
Email: aeroport@mk-airport.ro

 

Dispecerat

Tel: 004(0) 241 255 100 int 165
Fax: 004(0) 241 255 762
Mobil: 004(0) 751 126 999
Email: ops@mk-airport.ro

Birou Handling

Tel: 004(0) 241 255 100 int 119
Mobil: 004(0) 730 070 150
Email: handling@mk-airport.ro

 

Relații cu presa / Responsabil Lege 544/2001

Nume: Elena Cătălina Vîță

Mobil: 004(0) 733 730 940
Email: informatii_publice@mk-airport.ro

Petitii: informatii_publice@mk-airport.ro

 

Data Protection Officer

Externalizat prin platforma eSmart DPO✅
email: dpo@ue-gdpr.com
mobile: 004(0) 730 078 023
www: www.ue-gdpr.com

Sectiune in lucru.

 

9.3. Reguli de conduită etică

 

Art. 130

            Cerinţe generale

(1)Directorul general şi salariaţii trebuie să aibă de integritate profesională şi personală şi să fie conştienţi de importanţa activităţii pe care o desfăşoară. Prin integritate se înţelege caracter integru; sentiment al demnităţii, dreptăţii şi conştiinciozităţii, care serveşte drept călăuză în conduita omului, onestitate, cinste, probitate.

 

 (2)Directorul general, prin deciziile sale şi exemplul personal, sprijină şi promovează valorile etice şi integritatea profesională şi personală a salariaţilor. Deciziile şi exemplul personal trebuie să reflecte:

 • valorificarea transparenţei şi probităţii în activitate;
 • valorificarea competenţei profesionale;
 • iniţiativa prin exemplu;
 • conformitatea cu legile, regulamentele, regulile şi politicile specifice;
 • respectarea confidenţialităţii informaţiilor;
 • tratamentul echitabil şi respectarea indivizilor;
 • relaţiile loiale cu colaboratorii;
 • caracterul complet şi exact al operaţiilor şi documentaţiilor;
 • modul profesional de abordare a informaţiilor financiare;

(3) Salariaţii manifestă acel comportament şi dezvoltă acele acţiuni percepute ca etice în societate.

     Directorul general şi salariaţii au o abordare pozitivă faţă de controlul financiar, a cărui funcţionare o sprijină.

    Pentru a putea acţiona în conformitate cu valorile societăţii, salariaţii au nevoie de sprijin şi de o comunicare deschisă, în special atunci când este vorba despre ajutorul acordat pentru rezolvarea dilemelor şi a incertitudinilor în materie de conduită adecvată. Salariaţii  sunt liberi să comunice preocupările lor în materie de etică. Managementul societăţii trebuie să creeze un mediu adecvat acestui tip de comunicare.

 

            Art.131

Conducerea trebuie să supravegheze comportamentul efectiv al salariaţilor din subordine, referitor la etică şi integritate, şi să trateze în mod adecvat orice abatere de la codul de conduită.

 

            Art.132

Domeniul de aplicare

    (1)  Regulile de conduită etică reglementează normele de conduită profesională a personalului S.N.”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa”-S.A.

    (2) Normele de conduită profesională prevăzute de regulile de conduită sunt obligatorii pentru întreg personalul.

 

            Art.133

    Obiective

    Obiectivele regulilor de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciilor aeroportuare, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie, prin:

 1. a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei şi al personalului ;

 

 1. b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului în exercitarea funcţiei;
 2. c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între salariaţi , pe de o parte, şi între salariaţi cetăţeni şi instituţiile ,autorităţile administraţiei publice, societăţile comerciale cu care colaborează instituţia pe de altă parte.

 

            Art.134

    Principii generale

    Principiile care guvernează conduita profesională a personalului  sunt următoarele:

 1. a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 2. b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice - principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 3. c) profesionalismul - principiu conform căruia personalul l are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 4. d) imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 5. e) integritatea morală - principiu conform căruia personalului îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
 6. f) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 7. g) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
 8. h) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

           

 

        Norme generale de conduită profesională

 

            Art.135

    Asigurarea unor servicii de calitate

    (1) Personalul are obligaţia de a asigura servicii de calitate , prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării obiectivelor aeroportului, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

    (2) În exercitarea funcţiei salariatii au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea  în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea activităţii aeroportului.

 

            Art.136

    Respectarea Constituţiei şi a legilor

    (1) Angajaţii  au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

 

            Art.137

    Loialitatea faţă de S.N.”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa”S.A.

    (1) Personalul  are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

    (2) Angajaţilor  le este interzis:

 1. a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ;
 2. b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care unitatea în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
 3. c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
 4. d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile unităţii ori ale unor angajaţi,precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

 

 1. e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau unităţii în care îşi desfăşoară activitatea.

    (3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

    (4) Prevederile regulilor de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului  de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

 

            Art.138

        Libertatea opiniilor

    (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii i au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor unităţii .

    (2) În activitatea lor angajaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.

    (3) În exprimarea opiniilor, personalull trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

 

            Art.139

        Activitatea publică

    (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul unităţii, în condiţiile legii.

    (2) Angajaţii  desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul unităţii.

    (3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii  pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

 

            Art.140

    Activitatea politică

    În exercitarea funcţiei deţinute, personalului  îi este interzis:

 1. a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 2. b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
 3. c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
 4. d) să afişeze în cadrul unităţii însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora

 

            Art.141

    Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

    (1) În relaţiile cu personalul din cadrul unităţii, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii  sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

    (2) Personalul  are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul unităţii, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:

 1. a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
 2. b) dezvăluirea aspectelor vieţii private;
 3. c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

    (3) Personalul  trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor de serviciu. Personalul  are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii , prin:

 1. a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
 2. b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

 

            Art.142

   Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

    (1) Personalul  care reprezintă unitatea în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi unităţii pe care o reprezintă.

    (2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

 

    (3) În deplasările în afara ţării, personalul este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

 

            Art.143

        Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

    Angajaţii nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

 

            Art.144

        Participarea la procesul de luare a deciziilor

    (1) În procesul de luare a deciziilor angajaţii au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

    (2) Angajaţii  au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către unitate, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

 

            Art.145   

    Obiectivitate în evaluare

    (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii  au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul  din subordine.

    (2) Personalul de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri,  sau concedieri  ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

    (3) Personalul  de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile  pe criterii discriminatorii.

    (4) Criteriile si procedura de evaluare sunt prezentate in Anexa nr. 1.

 

            Art.146

    Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute

    (1) Personalul are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

    (2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalul  nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

    (3) Angajaţii  au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.

    (4) Angajaţii au obligaţia de a nu impune altor angajaţi  să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

 

            Art.147

    Utilizarea resurselor  

   (1) Personalul  este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

    (2) Personalul are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând  instituţiei  numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.

  (3) Personalul trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

    (4) Personalului care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica instituţiei pentru realizarea acestora.

 

            Art.148

    Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

    (1) Orice angajat poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea instituţiei, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

 1. a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;

 

 1. b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
 2. c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

 

    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea instituţiei

    (3) Angajaţilor le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a instituţiei, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

    (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

        Coordonarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională

 

            Art.149

        Rolul conducerii instituţiei

    (1) Conducerea instituţiei coordonează şi controlează aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod de conduită, exercitând următoarele atribuţii:

 1. a) urmăreşte aplicarea şi respectarea în cadrul instituţieie a prevederilor prezentului cod de conduită;
 2. b) soluţionează petiţiile şi sesizările primite privind încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită sau le transmite spre soluţionare organului competent, conform legii;
 3. c) formulează recomandări de soluţionare a cazurilor cu care a fost sesizat;
 4. d) elaborează studii şi cercetări privind respectarea prevederilor prezentului cod de conduită;
 5. e) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor .

   

            Art.150

    Sesizarea

    (1) Conducerea instituţiei pot fi sesizate de orice persoană cu privire la:

 1. a) încălcarea regulilor de conduită de către angajaţi ;
 2. b) constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra angajatului pentru a-l determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

    (2) Conducerea societăţii va verifica actele şi faptele pentru care au fost sesizate, cu respectarea confidenţialităţii privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.

    (5) Sesizările vor fi centralizate de către  consilierul de etică într-o bază de date necesară pentru:

 1. a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională;
 2. b) identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională;
 3. c) adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

 

            Art.151

       Protecția împotriva oricăror discriminări a persoanelor care semnalează nereguli, de care direct sau indirect au luat la cunoștiință

            (1) Salariații care care semnalează nereguli, de care direct sau indirect au luat la cunoștiință,

sunt protejați împotriva oricăror discriminări, iar conducerea societății  și consilierul de etică au obligația de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun.

            (2) Acțiunea de semnalare de către salariați a neregulilor trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciuniii de delațiune și trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.

 

            Art.152

    Răspunderea

    (1) Încălcarea regulilor de conduită etică atrage răspunderea disciplinară a personalului, în condiţiile legii.

    (2) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.

    (3) Personalul  răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

 

 

     Mecanismul de raportare a încălcărilor legii – LEGE nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, este disponibil aici

 

 

Protecția avertizorilor în interes public.

 

   Canal intern de raportare – datele de contact ale persoanei desemnate prin decizia directorului general al SN AIMKC SA cu primirea, înregistrarea, examinarea, gestionarea și soluționarea Raportărilor

Moldovanu Cristian, telefon 0727789901, e-mail cristian.moldovanu@mk-airport.ro

 

Canal extern de raportare

 

Sistemul de avertizare în interes public

 

Avertizare în interes public – Formular orientativ

  

 

Plan de integritate

Plan de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2016-2020 revizuit ian. 2021 (.pdf)

Plan de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2021-2025 (.pdf)

Pista

Lungime: 3500m
Latime: 45m
PCN: 62/R/A/W/T

Zona siguranță pistă

105m E si V
Lungime: 112m Latime: 90m Nord
Lungime: 300m Latime: 90m Sud

Cale de rulare A

Lungime: 267m
Latime: 35m
PCN: 62/R/D/W/T

Cale de rulare B

Lungime: 364m
Latime: 25m
PCN: 62/R/D/W/T

Platforma aeronave

Locuri de parcare: 18
PCN: 62/R/D/W/T

Informații despre mediu

Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate 2023 (.pdf)

Ghidul autoritatilor publice pentru accesul publicului la informatia de mediu (.pdf)

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (.pdf)

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (.pdf)

Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate 2022 (.pdf)

 

Descriere Denumire  Cod
Starea elementelor de mediu: 
Buletine de analize ale emisiilor de gaze de ardere de la centralele termice
Aerul şi atmosfera A1
Starea elementelor de mediu: 
Buletine de analiză a calitatii apei uzate
Apa  A2
Starea elementelor de mediu - apa: 
Situaţia consumului de apă
Apa  A2
Starea elementelor de mediu: 
Situaţia poluărilor accidentale
Solul, apa, aerul A3
Starea elementelor de mediu: 
Studiu de impact, raport bilanţ de mediu
Interactiunea dintre aceste elemente A6
Factorii de mediu-substanţele: 
Situaţia consumului de carburant
Substanţe  B1
Factorii de mediu-substantele: 
Situatia consumului de vopsea si diluant
Substanţe  B1
Factorii de mediu-energie: 
Situaţia consumului de energie
Energie  B2
Factori de mediu-deşeuri:
Evidenţa gestiunii deşeurilor cf. HG 856/2002 
Deseuri  B5
Activităţi ori măsuri care afectează sau pot afecta mediul
Autorizatie/avize de mediu
Avize. autorizaţie de mediu  B6
Măsuri care afectează sau pot afecta mediul: 
Lista procedurilor interne de mediu
Măsuri administrative B8
Activităţi ori măsuri care afectează sau pot afecta mediul: 
Plan de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor
 Strategii şi politici  B9
Activităţi ori măsuri care afectează sau pot afectamediul: 
Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare
 Strategii şi politici  B9
Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate 2022  Strategii şi politici  B9
Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate 2023 Strategii şi politici B9

Informații disponibile la cerere pe suport de hârtie sau suport electronic.

Siguranță aeronautică

Certificat ISO 9001:2015 pentru sistemul de management

Zona cu servituți Aeronautice civile specifice / particulare asociate Aeroportului Internațional Mihail Kogalniceanu Constanta si mijloacelor CNS (.jpg)

Zone de referință asociate Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța în care este necesară solicitarea și obținerea avizului AACR (.jpg)

Prin PETIȚIE se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice. (art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările ulterioare). Petițiile pot fi transmise către Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța prin una din următoarele modalități:

 • prin completarea formularului (.doc) și transmiterea acestuia la adresa informatii_publice@mk-airport.ro
 • prin transmiterea prin poștă pe adresa Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța, str. T. Vladimirescu, nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu , județul Constanța
 • prin depunere la Secretariatul Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța, str. T. Vladimirescu, nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța

Posturi disponibile

 • Electrician de întreținere și reparații (.pdf)
 • Operator de handling (.pdf)

Rezultate.

 • Calificare CV Electrician de întreținere și reparații (.pdf)
 • Calificare CV Operator de handling (.pdf)

Pentru informații sau pentru a depune CV-uri va rugam adresați-vă Serviciului Resurse Umane, Secretariat si Arhivă:

Adresa: str. Tudor Vladimirescu nr.4, comuna Mihail Kogălniceanu, Constanța
Telefon: +40 241 255 100 int 196, 105
Fax: +40 241 508 022
Email: ru@mk-airport.ro

Tarif de aterizare

Nivelul unitar al tarifului: 3.00 Euro/tonă

Tarif de iluminat

Nivelul unitar al tarifului: 2.50 Euro/tonă/utilizare

Tarif de staţionare

Nivelul unitar al tarifului: 0.075 Euro/tonă/oră(primele 3 ore nu se taxează)

Tarif de pasageri

 • Nivelul unitar al tarifului pasageri curse externe: 1.50 Euro/pax îmbarcat;
 • Nivelul unitar al tarifului pasageri curse interne: 1.50 Euro/pax îmbarcat;
 • Nivelul unitar al tarifului pasageri curse aviaţie generală: 12.325 Euro/pax îmbarcat

Tarif de securitate

Nivelul unitar al tarifului: 2.50 Euro/pax îmbarcat;

Notă:

Tarifele sus menţionate nu includ TVA.

Tarifele aeroportuare publicate în AIP România pot fi vizualizate aici.